productie

Verspilling in het domein van productie

Er zijn grofweg twee verschijningsvormen van verspilling in dit domein. De eerste is overproductie en de tweede onderproductie. De gouden middenweg bestaat uit alleen dat maken waar concrete klantvraag naar is. In Lean terminologie leidt een consequente oriëntatie op dit midden (niet te veel en niet te weinig produceren) tot de strategie Pull (trekken). De klantvraag bepaalt wat er in het productieschema terecht komt. Hieronder wat meer over de beide uitersten.

Overproductie is:

– iets te vroeg doen of maken;
– te veel doen of maken;
– voor de interne klant (volgende medewerker in het proces) of de externe klant.

“Just in Case in plaats van Just-in-time”

Tot u spreekt Overproductie:

Zo veel, vaak en snel als het kan’ is mijn strategie. Als ik machines en mensen veel zie doen, hard zie werken dan ben ik blij. Ik zie graag stapels en voorraden ontstaan, zij zijn de bewijzen van mijn inspanning en gelijk. Ik werk niet voor een ’speciale klant’ maar voor iedereen op deze planeet. Alles wat kan en mogelijk is, wil ik ook gedaan hebben. Steeds mooier, preciezer en vollediger. Klaar ben ik dus nooit. Mijn werk komt niet af.Ik heb haast en maak als het even kan zo veel mogelijk rondes door een proces heen.Ik ben bang voor kapotte spullen en machines omdat zij ervoor kunnen zorgen dat apparaten, machines en mensen niet meer verder kunnen.Ik ben bang voor een tekort aan grondstoffen en bang dat ze er niet op tijd zijn.
Ik ben bang dat mijn werkers uitvallen, weggaan of ziek worden en ik niet meer voldoende kan doen. Mij stelt het pas gerust als ik grote voorraden heb want dan is er op geen enkel moment een tekort.

Onderproductie is:

– iets te laat doen of maken;
– iets te weinig doen of maken;
– voor de interne klant (volgende medewerker in het proces) of de externe klant..

Mijn top 10 in voorbeelden

  1. Ramsj
  2. Handleiding in 7 talen
  3. Welkom in Spanje SMS-jes
  4. Agent ‘beboet’ bij te weinig bekeuringen
  5. Lean Burrito
  6. 1 keer plassen: 60 liter water
  7. Gouden Gids en telefoonboek 15.000.000 kilo papier
  8. 50 % van voedsel wordt niet geconsumeerd: Taste the Waste
  9. Komkommers voorzien van een sealing, te goed verpakte batterijen enz.
  10. Ongewenst reclamedrukwerk.