Over deze site

Deze site is een ‘hobby-‘project van Ad van der Hulst en vooral opgezet als kennisplek over de 7 verspillingen en is live gegaan op 15 juli 2010.
De vormgeving is van Tanja de Bie van daags.nl.
De iconen zijn gemaakt door Stefanie van Meerwijk.

Er zijn google adds toegevoegd en affiliate links met een aantal online boekverkopers om de kosten van deze site te dekken.

Op of aanmerkingen, verbetermogelijkheden en andere bijdragen zijn welkom. Dat kan telefonisch (06 224 559 02) of via het contactformulier.

Zie voor meer informatie over Ad en zijn werk www.adjustintime.nl.