Leren zien!

Op deze plek vindt u een overzicht van manieren om verspilling te leren zien. Iedere methodiek wordt zo beschreven dat het concept helder wordt en tegelijk beschrijf ik een praktijksituatie met voorbeelden. Het kan u op ideeën brengen en misschien weer een stapje verder brengen op de reis naar simpeler, betere, goedkopere en snellere procesvoering.

7 Verspillingen helpt bedrijven en organisaties met het Leren Zien van verspillingen door middel van workshops, training en projectwerk. Wilt u een vrijblijvend gesprek over mogelijkheden? Bel nu Ad van der Hulst op 06 224 559 02 of klik op contact.

Value Stream Mapping (VSM)

VSM is een manier om de waardestroom in een proces in beeld te brengen. Dat kan op makro niveau maar ook op het kleinste detailniveau. De vorm ligt niet vast maar hangt af van het te dienen doel. Het generieke doel is zichtbaar te maken (en indien zinnig ook voorzien van data uit metingen) hoe het proces verloopt en welke van de stappen in het proces waarde toevoegen, welke geen waarde toevoegen maar toch noodzakelijk zijn en welke stappen geen waarde toevoegen.

Lees hier verder

5S (werkplekorganisatie)

5S staat voor een cyclus van vijf opeenvolgende activiteiten die met elkaar waarborgen dat er een optimale werkplekorganisatie is. De vijf stappen zijn gelijk aan vijf werkwoorden die ieder met een S beginnen. In het Nederlands zijn dat: Sorteren; Schikken; Schoonhouden; Standaardiseren; Stabiliseren. Daarna begint de cyclus uiteraard weer opnieuw.

Lees hier verder

Staple to File

‘Staple to file’ oftewel jezelf vastnieten aan een formulier is een van de instrumenten uit de lean gereedschapskist. In een concrete fysieke rondwandeling met een aantal medewerkers boots je de weg van het formulier na. Ik gebruik de techniek om de horizontale weg in de ruimte en tijd zichtbaar te maken van een proces dat verbonden is met een formulier. En dat is vaak heel boeiend!

Lees hier verder

Quick and Easy Kaizen

Deze manier van Kaizen gaat over de vele tip en trucs waardoor je de medewerkers zelf helpt met het komen tot ideeën voor verbeteringen. Het gemiddelde bij doorsnee Amerikaanse bedrijven (waar gemeten wordt) staat op 1 geïmplementeerd idee per 7 jaar. Bij Toyota is dat 20 ideeën per medewerker per jaar met een gemiddeld voordeel per medewerker van $ 4000,– per jaar.

Lees hier verder

Video’s, Podcasts, Weblogs, Presentaties enz.

Op het internet zijn veel bronnen te vinden voor verdere studie en vermaak. Ik heb een kleine verzameling van in mijn optiek zinnige links aangelegd.

Lees hier verder