Muda 4 Fouten (gastblog Hugo Stam)

Fouten/Reparaties

Leggen een onevenredig beslag op alles wat je nodig hebt om een dienst of product te kunnen leveren en geven verhoogde afvalstromen. Géén enkele fout of reparatie is ideaal, maar zou wel eens onnodig en te duur kunnen blijken;

Wat verlangt de klant en wat wil hij betalen?

Als de klant een ‘lelijk eend’ heeft besteld verwacht hij niet de kwaliteit van een Mercedes. Hij weet dat de ‘lelijk eend’ een stuk goedkoper is dan een Mercedes en ook niet die luxe afwerking kent. Maar de klant verwacht wel dat die lelijk eend in 1x goed gemaakt wordt. Dus niet dat je er eerst vier moet maken om daar later één goede ‘lelijk eend’ van te kunnen maken en dat de rest afval is. Dan krijgt de klant het idee dat hij toch nog te veel heeft betaald voor die ‘lelijk eend’. En eerlijk is eerlijk, het had ook veel goedkoper gekund.

Repareren of weggooien?

Repareren wat fout ging is beter dan weggooien wat fout ging. De al verbruikte kosten aan productiemiddelen gaan bij reparatie niet geheel verloren en de afvalstroom die ook weer geld kost en het milieu belast, blijft beperkt. Maar het repareren zelf kost behalve tijd ook extra productie-middelen. Vaak zijn wij heel vindingrijk in het beperken van deze extra kosten maar zou het niet mooi zijn als we onze tijd en energie zouden stoppen in het voorkómen van fouten? Dat kost uiteindelijk de minste inspanning en vraagt de minste productiemiddelen!

We spannen een paard toch ook niet achter de wagen?

Vaak maakt men gebruik van automatisering/robotisering om het aantal fouten terug te dringen. Nog beter is te zoeken naar manieren om het maken van fouten te voorkomen.

Automatisering en robotisering kunnen pas dan succesvol worden toegepast wanneer alle verspilling uit het proces is gehaald. Doe je het eerder, dan veranker je <met erg dure middelen> verspilling in je proces: want een eenmaal aangeschafte dure machine of robot blijft bijna altijd tot in lengte van dagen staan. Niemand durft en wil erkennen dat deze machine of robot eigenlijk niet nodig was geweest als men destijds had onderzocht hoe men de fouten had kunnen voorkómen.

Dus wat je ook maakt, een dienst of product, zorg dat het overeenkomt met wat de klant verwacht en doe dat in 1x goed!

Over de auteur

Hugo Stam is specialist in verbetermanagement en procesoptimalisatie op basis van LEAN by KaiZen. Als adviseur, trainer, coach en engineer draagt hij bij aan het implementeren en het duurzaam succesvol toepassen van deze mens- en resultaatgerichte denk- en werkwijze.

“Het integraal toepassen van LEAN by KaiZen zal uiteindelijk leiden tot World Class Performance, de ultieme bevestiging van het bestaansrecht van een onderneming.”

   Volg Hugo op LinkedIn

  Bel Hugo: 06 – 48485941

  Stuur Hugo een e-mail