Muda 1 Overproductie (gastblog Hugo Stam)

Onder- / Overproductie

Productie betekent dat er een proces plaats vindt van elkaar opvolgende handelingen waarbij er wel of geen waarde aan het product of de dienst wordt toegevoegd.

Het minder produceren dan op dit moment noodzakelijk is om in de behoefte van de klant te kunnen voorzien betekent dat we nu inkomsten laten liggen die we nu hadden kunnen binnenhalen en is dus een verspilde gelegenheid (gemiste kans)!

Het meer produceren dan op dit moment noodzakelijk is om in de behoefte van de klant te kunnen voorzien betekent dat we nu uitgaven doen die we nu nog niet hadden hoeven doen.

Vrijwel altijd hebben we tegelijkertijd andere producten of diensten niet geleverd waar de klant wél behoefte aan had. Hier is dus sprake van een dubbele verspilling!

De praktijk: “Een duur grapje!

Overproduceren is een ingesleten gewoonte, voortkomend uit angst. De angst om te weinig te hebben, de angst om de productiemiddelen niet efficiënt te benutten, de angst voor omsteltijden, de angst om de R.O.I. op die dure machine niet te zullen realiseren enz. En als we nu harder gaan werken en meer producten maken wordt de kostprijs van dat product een stuk lager dus…tel uit je winst. Helaas verdwijnt die kostenbesparing verderop in het proces waar het meer geproduceerde leidt tot meer voorraad (extra kosten) en uiteindelijk lagere prijzen (minder opbrengsten).

Niet harder, maar slimmer werken!

De vraag is continu aan verandering onderhevig. Verandering in behoefte, concurrentie, wettelijke bepalingen, nieuwe materialen, technieken en machines etc. Het aanbod moet hier vrijwel direct op kunnen inspelen en vereist het beschikbaar zijn en flexibel kunnen inzetten van productiemiddelen.

>Alle hierna genoemde verspillingen vind je terug in onder- en overproductie<

Over de auteur

Hugo Stam is specialist in verbetermanagement en procesoptimalisatie op basis van LEAN by KaiZen. Als adviseur, trainer, coach en engineer draagt hij bij aan het implementeren en het duurzaam succesvol toepassen van deze mens- en resultaatgerichte denk- en werkwijze.

“Het integraal toepassen van LEAN by KaiZen zal uiteindelijk leiden tot World Class Performance, de ultieme bevestiging van het bestaansrecht van een onderneming.”

   Volg Hugo op LinkedIn

  Bel Hugo: 06 – 48485941

  Stuur Hugo een e-mail