Van eb naar (over)vloed (gastblog)

Beter goed gejat dan slecht verzonnen!

Winst?

Alles draait om het resultaat (winst, 0 of verlies) en hoe we de uitgaven en inkomsten kunnen managen. Ook het ondernemen speelt daarin een belangrijke rol. Maar alleen daarmee redden we het niet. Wij zullen binnen onze gehele onderneming een sterke focus moeten hebben op datgene waarmee wij ons willen onderscheiden van de concurrentie. Een door de directie vastgestelde goede visie en missie is daarbij onmisbaar; deze dient om de organisatie aan te sturen, te motiveren, inspireren en op te bouwen en moet dan ook organisatiebreed gedragen worden.

Met een goede filosofie kan men steeds gerichter toewerken naar gestelde doelen.

Hoe?

De eerste stappen op weg naar efficiënte massaproductie worden gezet in 1574 waar in het Italiaanse Arsenale iedere dag een schip van de band rolt. De ideeën ontwikkelen zich snel tijdens de industriële revolutie en vinden hun hoogtepunt in eerste instantie halverwege vorige eeuw in de Amerikaanse Ford fabrieken en oorlogsindustrie. Het wordt echter doorontwikkeld binnen het Japanse Toyota tot het Toyota Productie Systeem (TPS) waarna vele ondernemingen deze denk- en werkwijze overnemen en omzetten naar een eigen productie systeem. Deze filosofie is nu zover doorontwikkeld dat we hem overal kunnen toepassen, op elke werkplek en in elke organisatie mits er sprake is van repeterende handelingen.

KaiZen,Verandering ten Goede, de kostenbesparende gezondverstand benadering van continu verbeteren.

Ontwikkeld binnen Japanse ondernemingen als Nissan en Toyota door o.a. Taiichi Ohno en Masaaki Imai. De japanners, zeer onder de indruk van de Amerikaanse superioriteit in WOII, gingen de Amerikaanse werkwijzen bestuderen om ze vervolgens aan te passen aan de mogelijkheden in Japan en daarna te perfectioneren.

Doel: continu verbeteren van processen en de organisatie daar omheen.

Focus: voortdurende stapsgewijze procesverbetering door huishouding, het vermijden van verspilling en het standaardiseren van werkwijzen

Toepassing: alle denkbare processen binnen elke organisatie

Bijzonderheid: waarnemen en analyseren in de praktijk (wat gebeurt er, 7x waarom) en direct reageren met het nemen van actie op het voorkómen van fouten en wegnemen van verspilling. Leunt zwaar op respect, nemen van verantwoordelijkheid, inzet en discipline van iedereen binnen de organisatie.

LEAN production, slank, arm aan verspilling

Ontwikkeld binnen het Japanse Toyota met kaizen als basis tot het Toyota Productie Systeem (TPS) door o.a. Shigeo Shingo. In 1990 beschreven door James P. Womack, Daniel T. Jones en Daniel Roos en met de term Lean Production wereldkundig gemaakt.

Doel: klantgericht produceren met minimale verspillingen en met competente medewerkers.

Focus: juiste balans in kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en kosten.

Toepassing: overnemen en waar nodig aanpassen op eigen organisatie

Bijzonderheid: binnen het TPS zijn veel min of meer specifieke gereedschappen ontwikkeld die je kunt overnemen in je eigen organisatie. Echter, het toepassen van 1 of enkele gereedschappen zal nooit leiden tot World Class Performance. Om WCP te kunnen bereiken moet LEAN integraal worden toegepast en gedragen door de hele organisatie.

6Sigma, foutmarge maximaal 3,4 per miljoen eenheden

Ontwikkeld binnen het Amerikaanse Motorola in de jaren 80 vorige eeuw om kwaliteit te kunnen managen.

Doel: ultieme procesbeheersing, er vanuit gaande dat de hoge kosten die deze ultieme procesbeheersing met zich meebrengen niet in verhouding staan tot de torenhoge kosten en ander leed die eventuele fouten kunnen veroorzaken met dientengevolge negatieve impact op het bedrijfsresultaat.

Focus: maximale veiligheid, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid tegen minimale kosten.

Toepassing: daar waar deze foutmarge vereist is i.v.m. veiligheid van mens, dier & milieu of economisch noodzakelijk. (bijv. chemie, farmacie, luchtvaart- en automobielindustrie)

Bijzonderheid: Hier werkt men vanuit een wetenschappelijke benadering met uiterst precieze meet- en regeltechniek, procescontrole en statistiek die veraf staat van de gewone man op de werkvloer.

LEAN by KaiZen!

Waar LEAN de status aangeeft die je wilt bereiken, geeft KaiZen de wijze aan waarop je LEAN kunt worden. De filosofieën staan dus in elkaars verlengde en zijn sterk gericht op kostenreductie. Echter, geen enkele filosofie bereikt dat door te snijden in kosten (mensen) maar door verspilling uit de processen te elimineren.

Processen* moeten daarom noodzakelijk**, kort, flexibel, betrouwbaar en transparant zijn.

En mensen worden ingezet om gezamenlijk die processen continu te blijven verbeteren. Als je dat als organisatie helemaal en uitstekend beheerst zal je bedrijfsresultaat ook uitstekend zijn!

*proces: een ontwikkelingsgang bestaande uit opeenvolgende stappen die iets voortbrengen, een idee, dienst of product.

**noodzakelijk: de klant of opdrachtgever wil alleen betalen als het proces waarde toevoegt aan het idee, de dienst of product en hem tevreden stelt.

Over de auteur

Hugo Stam is specialist in verbetermanagement en procesoptimalisatie op basis van LEAN by KaiZen. Als adviseur, trainer, coach en engineer draagt hij bij aan het implementeren en het duurzaam succesvol toepassen van deze mens- en resultaatgerichte denk- en werkwijze.

“Het integraal toepassen van LEAN by KaiZen zal uiteindelijk leiden tot World Class Performance, de ultieme bevestiging van het bestaansrecht van een onderneming.”

   Volg Hugo op LinkedIn

  Bel Hugo: 06 – 48485941

  Stuur Hugo een e-mail