Plan per kind in het onderwijs is overproductie

Een bijzondere stellingname van Prof. dr. Anna Bosman, psycholoog, orthopedagoog, hoogleraar Dynamiek van leren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen: Stop met het verplicht voor ieder kind opstellen van een plan. Gebruik een plan als je als leraar daar zelf voordeel in ziet en houd er in alle andere gevallen mee op. Deze oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid deed ze in een artikel in Schooljournaal.

Voordelen: minder bureaucratie, minder handvatten voor irritante betweters/controleurs en dus meer tijd voor kinderen.

Artikel is hier te downloaden