Pecha Kucha over de 7 verspillingen

Vandaag heb ik een bijdrage geleverd aan een symposium bij 65 jaar afscheid van collega, en kwaliteitsman in hart en nieren, Thom Kloes, die de afgelopen 34 jaren zijn energie en kennis heeft ingezet bij GGz Centraal (voorheen Meerkanten). Het symposium had als titel “Kwaliteit en zorgpaden, bevrijd van illusies”. De presentatie die ik heb gehouden had de strikte vorm ‘Pecha Kucha’. Deze bestaat eruit dat de presentator zich dient te beperken tot 20 dia’s die ieder precies 20 seconden te zien zijn. Deze beperking werkte eerst lastig maar was toen ik er aan gewend raakte ook wel weer bevrijdend. Ik moest me natuurlijk wel echt beperken tot de essentie.

Om geen misverstanden te krijgen nog een citaat van de introductiepagina van deze site:

Ik beperk mij tot het verschijnsel in economische processen omdat verspillingen hun betekenis direct verliezen als ze geplaatst worden in andere levensdomeinen als cultuur, wetenschappelijk  onderzoek, religie en bijvoorbeeld de rechtsspraak of politiek (in het organiseren van deze domeinen zijn uiteraard ook economische processen aan de orde waar wel verspillingen optreden).

Voorbeelden waar het bewustzijn van verspillingen geen waarde heeft:

  • We gaan niet de herhalingen uit een symphonie halen. Zij maken een wezenlijk onderdeel uit van de compositie en dus van de gewenste waarde.
  • We gaan geen snelleescursus doen om vervolgens Haiku’s te gaan lezen. Haiku’s vragen om het ‘proeven’ van de woorden, en vragen om rust en ruimte.
  • We gaan geen technieken ontwikkelen om snel te kunnen reflecteren of mediteren.

Voor wie in een 7 minuten een overzicht wil krijgen van de 7 verspillingen en onbalans en opbranden heb ik de presentatie opgenomen en op YouTube gepubliceerd. Reacties stel ik prijs!