Simpele salarisstrook

Een van de dingen die de meeste van ons ingewikkeld vinden is het lezen en begrijpen van de salarisstrook. In deze strook drukt zich een enorme complexiteit uit. Al jaren wordt er door ministers en staatssecretarissen gewerkt aan b.v. het komen tot één uniform loonbegrip (er zijn er nog steeds verschillende). Ondanks deze complexiteit is er nog best veel te mogelijk om het lezen en begrijpen van de strook simpeler te maken. Dat zou kunnen door gebruik te maken van kleuren (groen is inkomsten, rood zijn uitgaven/aftrekposten) en/of door belangrijke bedragen voor de werknemer groter en vetter af te drukken. Het laatste wat zou kunnen is weglaten wat niet nodig is voor lezen en begrip.

In bijgaand plaatje een voorbeeld zoals dit in de NRC van 26 januari heeft gestaan gemaakt door (en met dank aan) Dik van Leeuwen van ADP. Een mooi voorbeeld van terugdringen van complexiteit in een proces!