Einde procesverbaal

In de categorie voorbeelden van overproductie hoorde ik vandaag een mooi voorbeeld bij de NOS. Stel je voor: van ieder formeel verhoor wordt door de politie, naderhand, op basis van aantekeningen een verslag gemaakt dat de verhoorde dient te tekenen voor akkoord. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd omdat ik daar nog nooit mee te maken heb gehad, maar dat blijkt verschrikkelijk veel werk met heel veel kans op fouten. De Nederlandse orde van strafrechtadvocaten heeft er iets op gevonden (Bron NOS):

“Het is einde verhaal voor het proces-verbaal. Tenminste, als het aan de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) ligt. Volgens de advocaten gaat er geen rechtszaak voorbij, zonder dat er iets op het geschreven proces-verbaal valt aan te merken. De manier waarop agenten een verhoor uitschrijven klopt vaak niet. Daarnaast barsten de verslagen van de spelfouten. Het gevolg is dat rechtszaken mislopen. Volgens de advocaten is het daarom belangrijk dat agenten geen ellenlange processen-verbaal meer schrijven. Door video-opnames te maken kunnen ze efficiënter werken.

Uit onderzoek van Marijke Malsch van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt ook dat het nogal uitmaakt welke agent een proces-verbaal maakt. De opmaak verschilt namelijk sterk van elkaar. Die verschillen kunnen de rechter op het verkeerde been zetten.

De Raad van Korpschefs voelt wel wat voor minder papierwerk. Het uittikken van verhoren kost namelijk veel tijd. De Raad wacht alleen wel met verdere reacties, tot bekend is hoe justitie en het ministerie over het schriftelijke proces-verbaal denken. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen bezwaren tegen het opnemen van verhoren.”

Dus vanaf snel zal ieder verhoor worden opgenomen op video (+ audio uiteraard). Een korte samenvatting begeleidt het digitale bestand. Wie twijfelt aan de samenvatting kan de video terugkijken. Voordelen: betere conservering van de werkelijkheid van dat moment; veel minder corvée-schrijfwerk voor de politiemensen, en het allerbelangrijkste: minder kans op fouten in het uiteindelijke oordeel van rechters.

Dat we er niet eerder op gekomen zijn?