Kaizen (Quick & Easy)

Kaizen is het Japanse woord ‘kleine verbeteringen met grote gevolgen’. Kaizen gaat over voortdurende verbetering in kleine stapjes ontstaan door de creativiteit, intelligentie en ervaring van de mensen die het feitelijke werk doen. De variant die ik hier beschrijf is ontwikkeld door Norman Bodek (een oude lean-veteraan). Na jarenlange ervaring heeft hij zijn methodiek vastgelegd in drie boeken (twee inhoudelijke en een werkboek).

Doel van de methode is een zo groot mogelijk aantal verbeter-ideeën te krijgen per medewerker. Om een beetje idee te geven waar dat dan over gaat: hij beschrijft een bedrijf dat koploper is en 96 ideeën per medewerker per jaar krijgt. Bij Toyota ligt het gemiddelde overall op 20 geïmplementeerde verbeter-ideeën per medewerker per jaar. Deze verbeteringen leveren Toyota per jaar $ 4000,– per medewerker op.

In Amerika wordt gemeten hoe het staat met de ideeënbus effectiviteit (Suggestions-program). De score aldaar is 1 idee per 7 jaar per medewerker. Ik denk dat wij dat in Nederland niet eens halen. Dus is er veel ruimte voor verbetering.

Kern van deze Quick & Easy variant is dat de medewerkers de ideeën ook zelf implementeren. Een idee hoeft dus in een wachtrij om vervolgens beoordeeld te worden door managers maar kan direct worden besproken met de naasthogere leidinggevende en met de mensen die er direct mee te maken hebben en worden geïmplementeerd.

Er wordt een heel simpel formuliertje bij gebruikt dat ik hier onder laat zien:

Kaizen formulier

Door deze cultuur te verbreiden gaan alle medewerkers steeds beter kijken naar hun proces en hun werkplek en worden de verspillingen zichtbaar en worden ze daarna opgelost.

In onderstaande video een introductie van de oude heer himself. Het is geen communicatiewonder maar dat heeft ook wel weer wat.

Wie dit naar meer vindt smaken kan ook nog deze video’s bekijken of de boeken lezen.

Norman Bodek over Quick & Easy Kaizen nr 1 (video)
Norman Bodek over Quick & Easy Kaizen nr 2 (video)

Of bekijk deze boeken voor verdere studie/info:

The Idea Generator
The Idea Generator Workbook
How to do Kaizen