“Sorry, geen dienst”

Een mooi voorbeeld van de verspilling Transport. Vandaag ben ik met het openbaar vervoer heen en weer naar Amsterdam gereisd en had dus de gelegenheid om eens uitgebreid om me heen te kijken. Eén ding dat me opviel was dat ik een aantal bussen hebben gezien met de tekst “Sorry, geen dienst”. De bus rijdt wel ergens naar toe, is gemaakt om mensen te vervoeren maar doet dat niet omdat hij geen dienst heeft. Of heeft de chauffeur geen dienst?

Ik stel me voor dat we dit over een aantal jaren als verspilling beschouwen en ervoor zorgen door slimme logistiek dat dit niet meer voor komt. Als een bus rijdt is hij in functie als bus en kunnen er dus mensen mee die dezelfde kant opmoeten. Nu zitten we nog met allemaal vast bepaalde en georganiseerde routes. Mijn vermoeden is dat we toegaan naar veel meer maatwerk daar de online-opgave van klantwensen.

N.B. Er wordt trouwens heel wisselend gereageerd op deze meldingen bij Google. De reacties variëren van gemopper op de ‘Sorry’- cultuur tot ‘Handig zo’n kreet: die ga ik in mijn werk en privé ook maar eens gebruiken”.