CAK t.a.v. CER

Een mooi staaltje van complexiteit (te veel Proces) is het CAK (Slogan: ‘Een duidelijke bijdrage’.)

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet.

Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

Het CAK is primair een uitvoerder van een overheidstaak. Vanuit politieke keuzes hebben we recht op een aantal zaken in natura (b.v. ziekenhuiszorg, maar ook verzorging en verpleging wanneer we eenmaal oud zijn). Vanuit de behoefte ergens nog een beleids-stuurtje te hebben is er sprake van een (vaak maar nu even niet)  inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ieder nieuw kabinet ziet dat stuurtje zitten, en probeert daar weer wat mee te doen. Dit heeft nieuwe regelgeving tot gevolg en weer een heleboel verplichte communicatie over veranderende regelgeving.

Daarnaast is er nog een wat aparte tweede klus voor het CAK en dat is het uitbetalen van de Compensatie Eigen Risico afgekort CER (Hè?). Dat zit zo: wij betalen allemaal premie voor de Zorgverzekering. Daarnaast is er een verplicht (wettelijk bepaald = weer een stuurtje) eigen risico. Dat eigen risico is in feite premieverhoging dat niet in alle gevallen betaald hoeft te worden: weinig gebruik maken van zorg leidt tot het niet incasseren van het eigen risico en maakt op individueel niveau de totale zorgkosten lager. De Zorgverzekeraar regelt, beheert en incasseert deze eigen bijdrage.

Vervolgens is er voor een beperkte categorie Nederlanders recht op compensatie van het eigen risico (Bent u er nog?). De compensatie wordt uitgevoerd door deze CAK en dus niet door de Zorgverzekeraar. Deze compensatie regeling is ook weer een stuurtje. De compensatie kan pas worden uitgerekend nadat alle gegevens van een betreffend jaar zijn verwerkt. Dus eind 2010 wordt de compensatie (vast bedrag en door niets te beïnvloeden) voor 2008 vastgesteld en uitbetaald (€ 54). Wie in aanmerking komt krijgt een ‘beschikking, een toelichtende brief en een folder.
Reageren op de beschikking kan: CAK t.a.v. CER!

Ik voorspel dat deze hele toch redelijk bizarre constructie gaat sneuvelen wanneer we een nieuw kabinet hebben. Hier is met wat praktisch denken veel te verdienen in menskracht en geld. Het rondsturen van dergelijke kleine bedragen kost veel regie, management, intelligentie, ICT en dus geld. Dat kunnen we beter inzetten voor waardetoevoegende activiteiten in de zorg.