Agent ‘beboet’ bij te weinig bonnen

Een wonderlijk bericht werd mij doorgestuurd door een lezer (herkomst hier)

Rotterdamse agenten moeten misschien salaris inleveren als ze te weinig bonnen uitschrijven.

Agenten in Rotterdam zijn verplicht jaarlijks minstens 120 bekeuringen uit te delen. Ze moeten daarvoor zelfs een brief ondertekenen. Het gaat om een zogenaamd ‘Verantwoordingsverslag’. Als agenten geen 120 boetes uitdelen, riskeren ze een salarisverhoging mis te lopen.

Afschaffen

In de Tweede Kamer is al vaker gevraagd dit soort bonnenquota af te schaffen. Van 2002 tot 2007 was het bonnenquotum verplicht voor alle korpsen. Het kabinet heeft toen de verplichte bonnenschrijverij uit de landelijke doelstelling voor de politie gehaald, maar het werd niet verboden.

Geen verbod

Korpsen mogen hun agenten nog steeds een bepaald aantal bonnen per dag opleggen. De SP wil dat minister Hirsch Ballin zo snel mogelijk ingrijpt.

Volgens de woordvoerder van het Rotterdamse politiekorps is er niet zoveel aan de hand. Het korps stuurde, na een telefonisch interview, ook een schriftelijke reactie:

“Het is van belang dat er door ieder korps in Nederland, dus ook in Rotterdam-Rijnmond, een zekere productie gehaald wordt. Deze wordt verdeeld over de districten en verder naar ploegen en dus uiteindelijk ook bij individuele collega‚Äôs. Maar dan hebben we het over richtcijfers per individu, geen keihard quotum. Het aantal van 120 is dan een aantal wat vrij eenvoudig is te behalen, gezien de vele overtredingen die agenten dagelijks constateren op straat. Over het algemeen zijn agenten ook actief bezig met het handhaven van de wet en halen ze zonder enig probleem hun doelstelling.”

We hebben hier te maken met de verspilling Overproductie. De agenten hebben een functie om Nederland veilig te houden en een van de middelen daarbij is de autoriteit om bekeuringen uit te delen. Met het quotum verschuift de klant en dus ook de toegevoegde waarde. De korpsleiding wordt de klant en eist productie. Het middel bekeuring wordt zo tot doel verheven. Vanuit de burger gezien leidt dit niet tot veiligheid maar tot ergernis. De beoordeling is dat de betalende klant (wij burgers), meer ‘krijgen’ dan wij op prijs stellen. In het verlengde van dat beeld leidt het er ook nog toe dat de agent zijn intelligentie gaat gebruiken om zijn periodieke verhoging veilig te stellen. Uiteraard leidt dit quotum ook tot management, regie, formulieren, gesprekken kortom tot allerhande niet-waarde-toevoegend gedoe.