The Great Depression en overproductie

Vandaag vond ik een stukje op de site voor valutahandelaren Forfex, van een handelaar met de naam Sijbrand, dat verklaard waarom er in de 30-er jaren in de VS een grote crisis ontstond door overproductie:

Zoals gezegd begint “ The Great Depression” in de jaren 30 van de vorige eeuw. De crisis liet zich voornamelijk voelen in de Verenigde Staten maar verspreidde zich over de hele wereld. Het is de grootste en belangrijkste economische depressie en wordt als voorbeeld aangehaald van hoe diep de wereldeconomie kan vallen.

Gratis soepHet is erg interessant om te weten dat de twee belangrijke oorzaken van deze crisis heden ten dage zeer eenvoudig overkomen. Sterker nog, dit was verplichte kost op mijn middelbare school. Toendertijd zorgde onvoldoende kennis van ecomomische processen echter voor een verergering van de crisis. Wat was er aan de hand?
1) Overproductie in de landbouw: Amerika had tijdens de 1e wereldoorlog veel voedselhulp verleend aan Europa. De Amerikaanse boeren hadden zich zo ingesteld op deze hulpverlening, dat toen Europa eenmaal weer zelf zijn voedsel ging verbouwen de Amerikaanse boeren met een geweldige overproductie kwamen te zitten waardoor de prijzen daalden. Dit zorgde voor enorme schulden, wat nadelig was voor de plattelandsbanken. De plattelandsbanken op hun beurt hadden weer nauwe banden met de grote banken. De grote banken konden deze grote klap niet opvangen en een crisis was het gevolg. Daarbij kwam dat de boeren dachten dat alleen een nog grotere productie hen uit de problemen kon helpen, aangezien men vanwege de lagere prijs meer moest produceren om hetzelfde te verdienen. Dit leidde echter tot nog meer overproductie, die werd verbrand of in zee gegooid terwijl velen honger leden maar het voedsel niet konden betalen.
2) De tweede grote oorzaak van The Great Depression had een industrieel karakter: In de jaren twintig waren de meeste Amerikan werkzaam in de Industrie en dankzij de mechanisering nam de productie enorm toe. De lonen stegen echter niet mee. De vakbonden waren toendertijd nog zwak en er was teveel aanbod op de arbeidsmarkt doordat er veel immigranten vanuit de arme delen van Europa richting Amerika trokken en bereid waren voor lage lonen in de fabrieken te werken. Door de lage lonen konden veel mensen de producten die in fabrieken geproduceerd werden niet betalen, waardoor ook de fabrieken met een overproductie kampten.
De overproductie in de landbouw en industrie werd niet voldoende erkend, laat staan de gevaren ervan. Men dacht dat het een tijdelijke verstoring van de economische verhoudingen was die vanzelf over zou gaan. Bovendien was ‘non-interventie’ een heilig uitgangspunt van de Republikeinse regering van Calvin Coolidge (President van 1923-1929). Een dure misvatting dus met grote gevolgen. Misschien ga ik verder over de gevolgen in een volgend stukje. Ben echter wel benieuwd wat de mensen over 80 jaar zeggen in verband met de crisis die we nu hebben….

Niet voor niets heeft overproductie in de lean-wereld de naam de grootste ‘waste’ te zijn die er is. Zij veroorzaakt de andere verspillingen zoals voorraden, transport, wachten enz. Met dank aan Sijbrand.