Landbouwsubsidie veroorzaakt overproductie

Een bericht van de site Mondiaal Nieuws. Samengevat: Om de boeren in de industriële landen te behouden worden zij gesubsidieerd met 22 %. Zij kunnen dus vrijelijk produceren en verkopen op de wereldmarkt tegen 100-22=78 %. Als de prijzen op de wereldmarkt stijgen wordt het nog interessanter om te produceren en dat gebeurt vervolgens ook. Als de prijs weer onder de 78 % daalt komt er een roep om meer subsidie en die komt er dan ook (nu dus 24 %). Los van de Noord/Zuid problematiek levert deze overproductie ook allerlei andere verspillingen op zoals transport, voorraden, wachten, defecten enz.

PARIJS, 8 augustus 2010 (IPS) – De landbouwsector in rijke landen heeft in 2009 relatief meer subsidies ontvangen, zo blijkt uit een nieuw rapport van de OESO. Het grootste deel daarvan komt nog steeds bij de grootste bedrijven terecht.

Volgens het nieuwe rapport over landbouwsubsidies van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) was het totale subsidiebedrag in de geïndustrialiseerde landen vorig jaar 253 miljard dollar (192 miljard euro). Dat is iets minder dan in 2008, maar als aandeel van de totale inkomsten van boerenbedrijven steeg het licht, van 21 naar 22 procent.

Europese boeren liggen dichtbij het OESO-gemiddelde. Zij ontvingen vorig jaar subsidie ter waarde van 24 procent van hun inkomsten, tegenover 22 procent in 2008.
De toename is vooral veroorzaakt door de prijsfluctuaties. In 2007 en 2008 waren de prijzen hoog, waardoor de subsidie relatief afnam, maar de productie werd gestimuleerd. In 2009 nam de vraag door de economische crisis echter weer af en nam de steun dus toe.

Dumping

Dat is een schande, zegt Marita Wiggerthale van Oxfam Duitsland, en funest voor ontwikkelingslanden, zoals in het geval van de Europese melksubsidies. Vooral door de overproductie waren de prijzen in 2009 extreem laag. De EU besloot echter niet de productie terug te schroeven, maar de productenten te subsidiëren.

“Het gevolg was dat die hun zuivel tegen dumpprijzen konden exporteren, vooral naar Afrika”, aldus Wiggerthale. “Daarmee vernietigt de EU de bestaanszekerheid van boeren in de armste landen van de wereld.” Tegelijkertijd zet de Unie in de onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden arme landen onder druk om hun markten open te stellen voor Europese producten.