Ambtenaren willen minder complexiteit

Blijkt uit  de resultaten van een onderzoek onder ambtenaren. Zij geven aan dat er veel (te) ingewikkelde processen en procedures zijn die door reorganisaties ook nog eens in beweging zijn. Als dat minder wordt dat komt er meer tijd vrij voor echt waarde-scheppend (door ons als burgers gewenste) activiteiten. Dat is een mooi bericht. De FNV, die het onderzoek heeft laten doen, geeft er weer een flauwe draai aan (eerst bepalen welke taken er niet gedaan moeten worden enz. bla, bla, bla..) Vraag het aan de mensen die het werk doen, handel er naar, en het komt echt wel goed. De ambtenaren van de toekomst zijn er al, ze hebben alleen nog geen bevoegdheid en support.

Onderzoek Abvakabo FNV: Ambtenaren zijn bureaucratie beu

26-08-2010Bijna alle ambtenaren binnen de Rijksoverheid en lagere overheden hebben te maken met bureaucratie in hun werk. In een onderzoek van Abvakabo FNV naar de werkbeleving onder ambtenaren, uitgevoerd door ADV Market Research, geeft 93 procent van de leden van Abvakabo FNV aan te maken te hebben met bureaucratie, tegenover 85 procent van de niet-leden van de bond. Acht op de tien ambtenaren ervaart de bureaucratie dan ook als meest negatieve aspect van werken voor de overheid.
Als belangrijkste oorzaken voor de bureaucratie worden de werkprocedures en –protocollen (77 procent) en ingewikkelde verantwoordingsprocedures (40 procent) binnen de overheid genoemd. Slechts 51 procent van de respondenten geeft dan ook aan zijn of haar functie optimaal te kunnen uitoefenen.
In combinatie met allerlei bezuinigingen en reorganisaties, vormt de bureaucratie een van de belangrijkste veroorzakers van een hoge werkdruk bij de overheid. “Beslissingen moeten door teveel afdelingen worden genomen, waardoor ik aan mijn eigenlijke werk nauwelijks meer toekom”, reageert een respondent. Een andere ambtenaar zegt: “Door alle reorganisaties weet geen mens meer waar hij mee bezig is, terwijl we met steeds minder personeel steeds meer werk moeten uitvoeren.”

Origineel hier.