Onleesbaar handschrift dokter

Het spreekwoordelijke slechte handschrift van de dokter is in veel praktijken gelukkig vervangen door een geautomatiseerd voorschrijf proces (fax ook direct door naar de apotheek). Toch valt dit bericht dan op.

Dat een apotheker geregeld naar de (huis)arts telefoneert, behoort tot zijn taken. Een apotheker mag immers niet zomaar iets veranderen aan een voorschrift, maar moet daarvoor naar de voorschrijvende dokter bellen. Een doorsnee-apotheker belt één tot 5 keer per dag naar de arts. In de meeste gevallen gaat dat echter niet (zoals te verwachten valt) om de vraag om te mogen substitueren (voorgeschreven geneesmiddel door een ander vervangen). Wel omdat het handschrift van de arts onleesbaar is.
De enquête werd in oktober uitgevoerd en meer dan 330 apothekers reageerden op onze vraag. In de vragenlijst werd gepeild naar het huidige statuut en de werking van de apotheker en zijn visie op de toekomst. Dat de apotheker geregeld naar een arts moet bellen, is evident. De meeste apothekers (92,4%) bellen één tot vijf keer per (werk)dag naar een geneesheer. Meteen moeten we er op wijzen dat bijna een op de tien Franstalige apothekers zegt nooit ofte nimmer met een arts te bellen. In Vlaanderen is dat maar 1,5 procent.

Herkomst hier