Files vorm van procesprobleem

We willen met zijn allen des ochtends van huis naar werk en des avonds weer retour. Wat we zouden willen is redelijk ontspannen en in een redelijke tijd heen en weer komen. Heel vaak lukt dat niet omdat het veel te druk is op de weg. Wat is hier aan de hand van het gezichtspunt van de 7 verspillingen?

Het eerste probleem: van huis naar werk en weer retour is een collectief proces zonder eigenaar. Iedere weggebruiker beschouwt de rest van de weg als anoniem feit en probeert zijn eigen belang zo best mogelijk te dienen. Uiteindelijk zijn er derhalve miljoenen kleine processen verborgen in dit grote proces. Het gevolg hiervan is dat er heel veel complexiteit optreedt zonder eigenaar. Het tweede probleem is dat er een bottleneck is ontstaan door veel aanbod en weinig ruimte. Op de A2 is te merken wat er gebeurt als de weg beter wordt gestroomlijnd en verbreed. Scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, betere aansluitingen en iets meer banen en alles stroomt veel beter door. Uiteraard ontstaat er vervolgens op de volgende bottleneck direct weer een file.

Is er iets zichtbaar van een betere procesgang in de voorstellen voor fileoplossing vanuit centrale/generieke regie?
Een deel van de oplossing zal de ICT geven. Navigatiesystemen zorgen voor minder zinloos transport (weg zoeken). Er worden nu proeven gedaan met boordcomputers die ervoor zorgen dat auto’s niet kunnen botsen doordat ze zelf de afstand tot de volgende auto beheren. Er worden scenario’s gemaakt die testen wat er gebeurt wanneer je als ‘chauffeur’ alleen nog maar hoeft in te geven waar je naar toe wilt en vervolgens je auto in communicatie met satellieten de optimale route en snelheid bepaald.
Voorlopig zullen we nog wel even in de rij staan.