Handleiding Camera in 7 talen

De volgende overproductie is zo gebruikelijk dat we het vaak niet eens meer opmerken. We kopen een elektronisch apparaat. In de doos vinden we naast de garantiebepalingen (ook in veel talen) een dik boekwerk(je) dat in veel talen beschrijft waar alle knoppen voor dienen, wat de verschillende mogelijkheden zijn en welke menu’s je allemaal kunt vinden. Los van de kwaliteit van de beschrijving en de gebruikersvriendelijkheid ervan is het in ieder geval vanuit het gezichtspunt van mij als klant overproductie dat ik de gebruiksaanwijzing in 7 talen krijg.

Het zou mooi zijn als ik aan zou kunnen geven in welke taal ik alle informatie zou willen en de keuzemogelijkheid zou hebben die fysiek of digitaal te krijgen. Sommige bedrijven doen dit al door een CD mee te geven met de handleidingen in verschillende talen in verschillende Pdf documenten mee te geven in de doos van het apparaat. En dat is al een stap voorwaarts. Zelf kijk ik als eerste op internet of ik een digitale beschrijving kan vinden. Als dat zo is dan gaat na de eerste uitprobeer-sessie het boekje naar het oud papier en is het voor mij scrap/schroot/afval geworden. Als dat niet kan dan haal ik de paar Nederlandtalige pagina’s uit het boekje en scan deze naar een Pdf document. Door de kwaliteit van de zoek-functie is iedere gebruiksaanwijzing binnen 3 seconden gevonden op mijn laptop (zojuist getest).